QUY TRÌNH SỬ DỤNG PH N BÓN VINAKOM TRÊN HỌ THẬP TỰ ( BẮP SÚ, BẮP CẢI THẢO….)

I/ Chuẩn bị đất:

Trước cày đất: xử lý đất bằng các loại thuốc diệt côn trùng, nấm bệnh…..

Sau cày đất : phân hữu cơ vi sinh VINAKOM  – BIO TRICHO: 60 -100 kg/1.000m2

Phân NPK VINAKOM 21- 20 -16:                    10 – 15  kg/1.000m2

Phân Lân Canxy Magie Silic Vinakom Capsimg :            20 – 25 kg/ 1.000m2

Thuốc phòng trừ bệnh theo khuyết cáo nhà sản xuất, tập quán canh tác

 

II,/ BÓN PHÂN:

Sau trồng 3 – 5 ngày : phun qua lá  VINA KOM – QA  : 20 -30 ml/ 20 lít

 

Sau trồng 7 – 10 ngày : phun qua lá VINA KOM – QA  : 20 -30 ml/ 20 lít

 

Sau trồng 10 – 15 ngày : phun qua lá VINA KOM – QA  : 20 -30 ml/ 20 lít

 

Sau trồng 20 – 25 ngày : phun qua lá VINA KOM – QA  : 20 -30 ml/ 20 lít

Bón thúc đợt 1 :

Sau trồng 30 – 35 ngày

+ Bón NPK VINAKOM 21:20:16: 10 – 15 kg/ 1.000m2

 

+ phun qua lá VINA KOM – QA  : 20 -30 ml/ 20 lít

 

Sau trồng 35 – 45 ngày : phun qua lá VINA KOM – QA  : 20 -30 ml/ 20 lít

+ Bón phân Gà Bỉ: 10 – 15 kg/ 1.000m2

 

Sau trồng 45 – 50 ngày : phun qua lá VINA KOM – QA  : 20 -30 ml/ 20 lít

 

Sau trồng 55 – 60 ngày : phun qua lá VINA KOM – QA  : 20 -30 ml/ 20 lít

Bón thúc đợt 2 :

Sau trồng 60 – 65 ngày

+ Bón NPK VINAKOM 21:20:16 (17.17.8)   : 20 – 25 kg/ 1000m2

+ Bón VINAKOM – MICRO KOM: 0,2 – 0,4 kg/ 1.000m2

Sau trồng 70 – 75 ngày : Phun qua lá VINA KOM – QA  : 20 -30 ml/ 20 lít

Bón thúc đợt 3 :

Sau trồng 80 – 85 ngày

+ Bón NPK VINAKOM: 15-15-15 : 20 – 25 kg / 1.000m2

+ Phun qua lá VINA KOM – QA  : 20 -30 ml/ 20 lít

 

Chúc bà con nông dân sản xuất đạt hiệu quả cao.

Mọi thắc mắc về sản phẩm và kỹ thuật chăm sóc cây trồng

xin gọi về đường dây nóng: 0834.22.68.79.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *