QUY TRÌNH BÓN PHÂN VINAKOM TỔNG HỢP CHO CÂY CÀ PHÊ KINH DOANH

QUY TRÌNH BÓN PHÂN VINAKOM TỔNG HỢP CHO CÂY CÀ PHÊ KINH DOANH

NĂM THỨ 4 TRỞ ĐI năng suất 4 tấn/ha 

(Bảng khuyến cáo sử dụng phân bón VINAKOM tổng hợp/ha)

 

Stt Đợt bón Thời kỳ bón Loại phân bón Liều lượng
1 Bón mùa khô Sau khi thu hoạch Cà phê –  Phân bón lá VINAKOM – Qa +VINAKOM-VLCombi 2 lít + 1 kg/ ha
 – Phân bón lá  Siêu lân VINAKOM – P30   1-2 kg/ha
Tưới đợt 1 Trong lúc tưới – Phân tưới gốc VINAKOM – GROW  5 – 10 lít/ha
 – Phân NPK Siêu đạm 2 lá VINAKOM 21.4.4 200 -300 kg/ha
 – Phân siêu vi lượng tổng hợp MICRO KOM 100 – 200 kg/ha
Tưới đợt 2 Trong lúc tưới – Phân tưới gốc VINAKOM – GROW  5 – 10 lít/ha
– Phân NPK Siêu đạm 2 lá VINAKOM 21.4.4 300 -500 kg/ha
2 Đầu mùa mưa Tháng 5 -Phân HCVS trùn quế đạm cá VINAKOM BIO TRICHO 1 – 2 tấn/ ha
 – Super lân-vôi-magie VINAKOM -CaPSiMg 300-600 kg/ha
 – NPK VINAKOM 21-20-16 400-500 kg/ha
 – NPK hữu cơ VINAKOM BIO GROW  500- 600 kg/ha
 – Xịt dưỡng cây VINAKOM – N15 + VINAKOM-VL 1-2 kg/ ha
3 Giữa mùa mưa Tháng 6 -7 – NPK VINAKOM 17-17-8 500 kg/ha
 – NPK hữu cơ VINAKOM BIO GROW  500- 600 kg/ha
 – Xịt dưỡng trái VINAKOM – Qa + VINAKOM-VL  1-2 kg/ ha
 – Xịt dưỡng trái VINAKOM – K38 + VINAKOM-VL 1-2 kg/ha
4 Cuối mùa mưa Tháng 9 – 10 – NPK VINAKOM 17-8-17 500 Kg/ha
 – NPK hữu cơ VINAKOM BIO GROW  500- 600 kg/ha
 – Xịt dưỡng trái VINAKOM – K38 + VINAKOM-VL 1-2 kg/ ha
 – Xịt dưỡng trái VINAKOM – K38 + VINAKOM-VL 1-2 kg/ha

 

– Phun Phân Siêu đạm VINAKOM – N15  sau thu hoạch: phục hồi vườn cây, chống vàng lá, xanh cây tốt lá, phát rễ.

– Phun Phân Siêu lân VINAKOM – P30  sau khi thu hoạch: kích thích tạo mầm hoa, tạo hoa đều, bung bông mạnh.

– Tưới phân VINAKOM- GROW: làm kích phát rễ, phục hồi rễ, kích thích phân hóa mầm hoa, bung bông mạnh.

– Bón phân Super lân-vôi-magie VINAKOM –CaPSiM: giải độc vô cơ, hữu cơ, thuốc…. khử phèn, nâng độ pH..

– Phân hữu cơ vi sinh VINAKOM-At: cải tạo đất, tơi xốp đất, cung cấp vi sinh kháng bệnh và dưỡng chất nuôi cây. 

– Phun Phân VINAKOM – Qa + Siêu vi lượng VINAKOM – Vl Combi  dưỡng trái, nuôi trái, lớn trái, chống rụng.

– Phun Phân Siêu kali VINAKOM-K38 cuối mùa mưa: to trái, nặng trái, lớn nhân, nặng ký, tăng năng suất.

– Phun Phân Siêu vi lượng VINAKOM – Vl Combi: khắc phục tình trạng xoăn đọt, không bung đọt, xoăn lá, vàng lá…

– Bón phân NPK VINAKO 21-20-16 làm cho bông phát triển và thụ phấn tốt nhất, cây tập trung dinh dưỡng nuôi trái giai đoạn đầu.

– Bón phân NPK VINAKOM 17 – 17 – 8 và NPK VINAKOM 17-8-17 để tăng cường dinh dưỡng tập trung nuôi trái.

– Bón phân NPK HỮU CƠ VINAKOM BIO GROW cung cấp NPK, chất hữu cơ và khoáng vi lượng làm cho cây phát triển toàn diện, giữ ẩm đất, chống rửa trôi dinh dưỡng, xốp đất, tạo cho đất màu mỡ. 

– Bón phân siêu vi lượng tổng hợp MICRO KOM cung cấp vi lượng tổng hợp Cu, Fe, Zn, Mg, Mn, B…chống rụng hoa quả, khắc phục tình trạng xoăn đọt, không bung đọt, xoăn lá, vàng lá… 

   CHÚ Ý: 

+ Tùy vào từng loại đất, tuổi cây mà tăng giảm lượng bón cho phù hợp. Đối với cây nhiều năm tuổi, cho nhiều trái tang lượng bón và ngược lại.

+ Khi bón mùa khô phải tưới nước, mùa mưa bón phải tạo rãnh và lấp đất lại tránh thất thoát phân bón.

 

Mọi thắc mắc về sản phẩm và kỹ thuật chăm sóc cây trồng xin gọi về đường dây nóng: 0834.22.68.79

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *